Tillsammans med Oh My fick vakuumspecialisterna på Piab en ny identitet och hemsida.

piab_logo

PIAB

Piab ville växa. Som en del av deras expansionsplan blev vi på Oh My ombedda att förnya Piabs identitet och digitala kanaler. Med konceptet "Evolving Automation" som ledstjärna skapade vi en ny identitet som betonar Piabs fokus på teknik och utveckling. Det nya uttrycket lägger större vikt vid företagets produkter och visar dem med förbättrade renderingar och ett grafiskt system som symboliserar Piabs ständiga strävan efter utveckling. 

Piabs digitala närvaro fick också en betydande uppgradering, inklusive en omfattande re-design av deras företagswebbplats och produktkonfiguratorer. Genom användarintervjuer lyckades vi bättre förstå behoven hos våra två huvudsakliga användargrupper, de erfarna och de utforskande användarna, och skapa en ny webbplats som uppfyllde dessa behov.

3D/Animation: Ruben Ruthberg
Grafisk design: Amanda Billing
Byrå: Oh My

piab_robot
piab_lifter
piab_start
piab_nav
piab_mobile
piab_web
piab_industries
piab_tacton_desktop
piab_tacton_mob
piab_tacton_mob

Aron Sundberg
Aktiebolag

hello@aronsundberg.se
070 - 638 13 21

Stockholm, Sverige
Bokstäver av Kanon Foundry